Home Menu Kennis maken

Kennismaken

Westerweelde Pedagogisch Centrum is behoorlijk gegroeid en bestaat nu uit:

Karin Stokvis-Dekker, orthopedagoog (-generalist), GZ-psycholoog en dyslexiedeskundige.

Karin studeerde van 1990- 1996 orthopedagogiek aan de RijksUniversiteit Groningen. Zij deed ervaring op in het basis- en speciaal onderwijs als remedial teacher, intern begeleider en orthopedagoog. Van 1996 – 2006 werkte zij  binnen een praktijk voor kinderen met leer- en gedragsproblemen in Groningen. Sinds 2007 heeft Karin een eigen praktijk, sinds 2016 heeft de praktijk het keurmerk Dyslexie. Naast individuele diagnostiek en begeleiding geeft zij deskundigheidsbevordering aan groepen uit het onderwijs, de verstandelijk gehandicaptenzorg en de arbeidsintegratie. Doorlopende thematiek in de trainingen die zij geeft is het ondersteunen en bevorderen van het eigen leervermogen van mensen en daarmee het zelfstandig leren omgaan met hun talenten en beperkingen.

Karin Stokvis is 47 jaar oud, getrouwd en moeder van 3 kinderen.

Ongeveer twee dagen in de week versterkt orthopedagoog-generalist Liesbeth Alkema de praktijk met gezinsgerichte behandelingen en supervisie. Zij volgt een opleiding tot systeemtherapeut.

Westerweelde Pedagogisch Centrum werkt o.a. voor de uitvoering van het protocol Ernstige Enkelvoudige Dyslexie samen met zzp-orthopedagogen en dyslexiebehandelaars:

Maaike Overeem, orthopedagoog en dyslexiebehandelaar

Maaike is zzp-partner van WPC sinds eind 2016. Zij runt een eigen praktijk als orthopedagoog in Winsum: Begeleiding bij Maaike. Maaike biedt via WPC (dyslexie)behandelingen op scholen in Groningen en omstreken. Haar website: www.begeleidingbijmaaike.nl

Janieke Krol, orthopedagoog en dyslexiebehandelaar

Janieke is zzp-partner van WPC sinds juni 2017. Zij runt een eigen praktijk als orthopedagoog in Groningen: Blitz begeleiding. Janieke biedt met WPC dyslexiebehandelingen op scholen in de regio Groningen en omstreken.

Janieke is 28 jaar oud en woont samen in de stad Groningen. Haar website: www.blitzbegeleiding.nl

Josita Piening is zzp-partner van WPC sinds september 2017. Zij is naast orthopedagoog en dyslexiebehandelaar ook leerkracht basisonderwijs.

Gesina Huisman versterkt het team sinds september 2018. Zij is een doorgewinterde speltherapeut en werkt deels binnen het AZC in Ter Apel.Haar website: www.despelkamer.nl.

Kaisa Schepers heeft zichzelf inmiddels onmisbaar gemaakt in de administratie. Zij werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.

 

Sinds november 2017 is WPC ook een mooie samenwerking gestart met Dyslexie- en logopedie Praktijk de Inspraak uit Leek: Annerieke, Madeleine, Marije en Dukke geven hier de behandelingen vorm.