Home Menu Kennis maken

Kennismaken

Westerweelde Pedagogisch Centrum is sinds 2008 behoorlijk gegroeid en bestaat nu uit:

Karin Stokvis-Dekker, orthopedagoog (-generalist), GZ-psycholoog en dyslexiedeskundige.

Karin begon WPC in 2008. Van 1990- 1996 studeerde zij orthopedagogiek aan de RijksUniversiteit Groningen. Zij deed ervaring op in het basis- en speciaal onderwijs als remedial teacher, intern begeleider en orthopedagoog. Van 1996 – 2006 werkte zij  binnen een praktijk voor kinderen met leer- en gedragsproblemen in Groningen. Sinds 2016 heeft de praktijk het officiele keurmerk Dyslexie. Naast individuele diagnostiek en begeleiding geeft zij deskundigheidsbevordering aan groepen uit het onderwijs, de verstandelijk gehandicaptenzorg en de arbeidsintegratie. Doorlopende thematiek in de trainingen die zij geeft is het ondersteunen en bevorderen van het eigen leervermogen van mensen en daarmee het zelfstandig leren omgaan met hun talenten en beperkingen.

Karin Stokvis is 48 jaar oud, getrouwd en moeder van 3 kinderen.

 

Josita Piening

Josita is zzp-partner van WPC - Ter Apel sinds september 2017. Zij is naast orthopedagoog en dyslexiebehandelaar ook leerkracht basisonderwijs.

Korrie Pieterman

Korrie is psycholoog en zzp-partner van WPC - Ter Apel sinds najaar 2019.

Gesina Huisman versterkt het team Ter Apel sinds september 2018 op de dinsdag-, woensdag en donderdag vanaf 13 uur. Zij is een doorgewinterde speltherapeut en werkt deels binnen het AZC in Ter Apel.Haar website: www.despelkamer.nl.

Kaisa Schepers heeft zichzelf inmiddels onmisbaar gemaakt in de administratie. Zij werkt op de praktijk in Ter Apel op dinsdag, woensdag en donderdag.

Esther Dol studeert dit jaar af in de Gezinspedagogiek aan de RijksUniversiteit Leiden. Zij volgde haar masterstage bij WPC en versterkt ons nu een dag in de week. We zijn erg blij met haar persoon en inbreng!

Westerweelde Pedagogisch Centrum werkt o.a. voor de uitvoering van het protocol Ernstige Enkelvoudige Dyslexie samen met zzp-orthopedagogen en dyslexiebehandelaars:

Maaike Overeem, orthopedagoog en dyslexiebehandelaar

Maaike is zzp-partner van WPC sinds eind 2016. Zij runt een eigen praktijk als orthopedagoog in Winsum: Begeleiding bij Maaike. Maaike biedt via WPC (dyslexie)behandelingen op scholen in Groningen en omstreken. Haar website: www.begeleidingbijmaaike.nl

Janieke Krol, orthopedagoog en dyslexiebehandelaar

Janieke is zzp-partner van WPC sinds juni 2017. Zij runt samen met Annet een praktijk als orthopedagoog in Groningen: Blitz begeleiding. Janieke biedt met WPC dyslexiebehandelingen op scholen in de regio Groningen en omstreken.

Janieke is 29 jaar oud en woont samen in de stad Groningen. Haar website: www.blitzbegeleiding.nl

Annet Krol, orthopedagoog en dyslexiebehandelaar. Annet is zzp-partner van WPC sinds oktober 2019. Zij runt samen met Janieke  een praktijk als orthopedagoog in Groningen: Blitz begeleiding. Zij bieden behandelingen op scholen in de regio Groningen en omstreken.

In november 2017 is WPC ook een mooie samenwerking gestart met Dyslexie- en logopediepraktijk de Inspraak uit Leek: Annerieke, Madeleine, Marije en Dukke geven hier de behandelingen vorm.